Anita E-M Andersson

Färg, form och struktur attraherar mig. Det som ”sätter igång” mig kan vara något jag ser eller hör, som en känsla, en doft, en dröm eller något jag av nyfikenhet vill undersöka och lära mig något om. Den skapande resan kan vara intuitiv och utan mål, då mina val sker mer av infall och slump. Men den kan också vara en undersökande, strukturerad, granskande resa - sökande efter kunskap. 

 

Mitt fokus kan flyttas från att vilja vara i just skapande­processen till att koncentreras på målet/resultatet.